Privacy & Disclaimer2020-07-04T21:31:50+00:00

Privacy verklaring

CBDSup vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt CBDSup dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt CBDSup gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, een account aan te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het CBDSup daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.
Betaaltransacties vinden altijd plaats via een versleutelde verbinding met beveiligde webservices van onze vertrouwde financiële partners.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan CBDSup haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

CBDSup en andere websites
Op de website van CBDSup treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. CBDSup kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
CBDSupheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens CBDSup toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
CBDSup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. CBDSup adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van CBDSup

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@CBDSup.nl

 

Disclaimer

CBDSup, verleent u hierbij toegang tot CBDSup.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
CBDSup behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website bevat informatie over voedingssupplementen, die als aanvulling op de voeding kunnen worden gebruikt. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Raadpleeg uw arts wanneer u medische vragen heeft.
CBDSup spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CBDSup.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CBDSup.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CBDSup nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CBDSup.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CBDSup, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Titel

Ga naar de bovenkant